ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

 

Կաթսայատունը ապահովում է ջեռուցման համակարգերի աշխատանքի համար անհրաժեշտ հեղուկի տաքացումը: Կաթսայատան կառուցման համար անհրաժեշտ է գրագետ պլանավորում և բաղկացուցիչ սարքավորումների ճիշտ ընտրություն:

 

Մեր մասնագետները կօգնեն են Ձեզ իրականացնել՝

  • նախագծա-նախահաշվային պլանի և տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
  • կաթսայատան կոմպլեկտավորում և անհրաժեշտ բաղկացուցիչ սարքավորումների պատվիրում և ներմուծում
  • մոնտաժային աշխատանքների իրակացում
  • կաթսայատան փորձարկում և գործարկում
  • կաթսայատան տեխնիկական սպասարկում:

 

Կաթսայատները կառուցվում են ելնելով բաղկացուցիչ սարքավորումների տարբեր տեսակներից: Օրինակ՝

  • ըստ օգտագործվող վառելանյութի՝ կաթսաները լինում են գազով, հեղուկ կամ կոշտ վառելանյութով աշխատող, էլեկտրական, կոմբինացված
  • ըստ հեղուկի տեսակի՝ գոլորշային, տաք ջրի, կոմբինացված, ջերմահաղորդիչ յուղի
  • ըստ տեղադրման տեսակի՝ ստացիոնար և մոդուլային
  • ըստ ավտոմատացման աստիճանի՝ ձեռքով աշխատող, մեխանիկական և ավտոմատ: