ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 

Ինժեներական համակարգերի սպասարկման հիմնական նպատակն է կանխել համակարգերի աշխատանքի հնարավոր անսարքությունները, ապահովել արդյունավետ աշխատանքը և մարդկանց հարմարավետությունը:

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունն առաջարկում է բոլոր տեսակի ինժեներական համակարգերի սպասարկում:

 

Մենք իրականացնում ենք հետևյալ համակարգերի համալիր սպասարկում՝

 • ներքին էլեկտրական ցանցեր
 • հակահրդեհային համակարգեր
 • ջեռուցման և հովացման համակարգեր
 • օդափոխության և օդորակման համակարգեր
 • ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կոյուղու
 • կաթսայատների
 • չիլերների
 • պոմպակայանների 
 • սանիտարական տեխնիկայի սպասարկում:

 

Սպասարկման հետ կապված աշխատանքների իրականացման փուլերն են՝

 • սպասարկման ենթակա համակարգի ուսումնասիորւթյուն, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
 • մասնագետների այց շինություն, կատարվող աշխատանքների ծավալի գնահատում
 • աշխատանքի արժեքի գնահատում՝ հաշվի առնելով աշխատանքների ծավալը, օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների արժեքը, աշխատաժամանակը
 • կոմերցիոն առաջարկի կազմում
 • պայմանագրի կնքում: 

 

Վթարների առաջացման դեպքում մեր մասնագետները Ձեզ կօգնեն օրվա ցանկացած ժամին: