ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 

Օդափոխությունը և օդորակումը հանդիսանում են շինության ինժեներական կոմունիկացիաների անբաժան մասը: Մենք իրականացնում ենք օդափոխության համակարգերի նախագծում, մոնտաժ և հետագա սպասարկում: 

Օդափոխության համակարգի ընտրության ժամանակ  անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ գործառույթները՝

 

  • թթվածնի մատակարարում շինություն
  • վերարտադրված օդում առկա վտանգավոր և թունավոր նյութերի հեռացում
  • օդի զտում տարբեր աղտոտիչներից
  • օդի ջերմաստիճանի և խոնավության մակարդակի ապահովում
  • ձայնամեկուսացում պատուհանները և դռները փակելու շնորհիվ: 

 

«Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ-ի մասնագետների թիմը պատվիրատուի կողմից բոլոր չափորոշիչները հասկանալուց հետո իրականացնում են օդափոխության համակարգի՝

 

  • նախագծի կազմում
  • սարքավորումների գնում
  • մոնտաժային աշխատանքներ
  • հետագա սպասարկում: