array(8) { ["id"]=> string(2) "86" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(549) "

Ինժեներական համակարգերը եւ ցանցերը ցանկացած շինհրապարակի ենթակառուցվածքի հիմքն են, ուստի դրանց նախագծումը չափազանց բարդ, պատասխանատու եւ ժամանակատար գործընթաց է: Համակարգը իր ֆունկցիաները կկատարի միայն այն դեպքում, եթե այն նախագծված է փորձառու մասնագետների կողմից եւ ընթացակարգերի համաձայն:

" ["description"]=> string(2454) "

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը իրականացնում է վարչական շենքերի, բիզնես կենտրոնների, արտադրական շենքերի, պահեստների, բնակելի շենքերի, գյուղական օբյեկտների եւ այլ շինությունների ինժեներական համակարգերի նախագծման համալիր աշխատանքներ՝

 

 • ներքին ինժեներական համակարգերի նախագծում (ջեռուցման, հովացման և օդափոխության համակարգերի, ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կոյուղու, ներքին էլեկտրական ցանցերի և այլն)
 • ինժեներական կառույցների նախագծում (կաթսայատներ, չիլերներ, պոմպակայաններ, էլեկտրական ցանցեր և այլն):

Նախագծային աշխատանքների կատարումը բաժանվում է հետևյալ փուլերի՝

 

 • իրականացվող աշխատանքների ծավալի և արժեքի գնահատում
 • նախագծային աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
 • պայմանագրի կնքում
 • նախագծային աշխատանքների իրականացում
 • համապատասխան փաստաթղթերի կազմում և հանձնում պատվիրատուին
 • վերահսկողություն մոնտաժի իրականացման ընթացքում: 

 

Կազմակերպության գործունեության ավելի քան 6 տարվա ընթացքում մեր նախագծող ճարտարագետները ավարտել են մի շարք բարդ նախագծեր բարձրագույն մասնագիտական մակարդակով: Մեր մասնագետների կողմից մշակված ինժեներական համակարգերը լիովին համապատասխանում են բոլոր ստանդարտներին (սանիտարական, հրդեհային, բնապահպանական եւ այլն), ինչը երաշխավորում է անվտանգությունն ու հարմարավետությունը:

 

" ["service_id"]=> string(2) "39" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(2) "95" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(317) "

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը իրականացնում է բնակելի շենքերի, շինությունների, առանձնատների և այլ շինությունների հովացման համակարգերի նախագծում, մոնտաժ և սպասարկում:

" ["description"]=> string(1433) "

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը իրականացնում է բնակելի շենքերի, շինությունների, առանձնատների և այլ շինությունների հովացման համակարգերի նախագծում, մոնտաժ և սպասարկում:

 

Կախված շինության տեսակից և պատվիրատուի պահանջներից, մեր կողմից կիրառվում են հովացման տարբեր տեխնոլոգիաներ, օգտագործվում են ժամանակակից լուծումներ և սարքավորումներ, այդ թվում՝

 

 • սպլիտ համակարգեր (օդորակիչներ)
 • ռուֆտոպ (տանիքային) օդափոխություն
 • կենտրոնացված օդափոխություն
 • չիլեր-ֆանկոյլ համակարգեր
 • VRF համակարգեր

 

Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները՝

 

 • հովացման համակարգերի նախագծում և կառուցում
 • սարքավորումների գնում անմիջապես արտադրողներից և ներմուծում
 • համակարգի հետագա սպասարկում: 
" ["service_id"]=> string(2) "42" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(2) "98" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(377) "

Օդափոխությունը և օդորակումը հանդիսանում են շինության ինժեներական կոմունիկացիաների անբաժան մասը: Մենք իրականացնում ենք օդափոխության համակարգերի նախագծում, մոնտաժ և հետագա սպասարկում: 

 

" ["description"]=> string(1615) "

 

Օդափոխությունը և օդորակումը հանդիսանում են շինության ինժեներական կոմունիկացիաների անբաժան մասը: Մենք իրականացնում ենք օդափոխության համակարգերի նախագծում, մոնտաժ և հետագա սպասարկում: 

Օդափոխության համակարգի ընտրության ժամանակ  անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ գործառույթները՝

 

 • թթվածնի մատակարարում շինություն
 • վերարտադրված օդում առկա վտանգավոր և թունավոր նյութերի հեռացում
 • օդի զտում տարբեր աղտոտիչներից
 • օդի ջերմաստիճանի և խոնավության մակարդակի ապահովում
 • ձայնամեկուսացում պատուհանները և դռները փակելու շնորհիվ: 

 

«Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ-ի մասնագետների թիմը պատվիրատուի կողմից բոլոր չափորոշիչները հասկանալուց հետո իրականացնում են օդափոխության համակարգի՝

 

 • նախագծի կազմում
 • սարքավորումների գնում
 • մոնտաժային աշխատանքներ
 • հետագա սպասարկում:  
" ["service_id"]=> string(2) "43" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "101" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(267) "

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը ներքին էլեկտրական ցանցերի նախագծա-նախահաշվային և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման հարուստ փորձ ունի: 

" ["description"]=> string(2491) "

Ներքին էլեկտրական ցանցերը ինժեներական համակարգերի անբաժանելի մասն են կազմում:

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը ներքին էլեկտրական ցանցերի նախագծա-նախահաշվային և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման հարուստ փորձ ունի: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կկազմեն և կիրականացնեն էլեկտրականության անցկացման ամենաբարդ նախագծերը:

Յուրաքանչյուր նախագծման աշխատանքի իրականացման ժամանակ մենք ցուցաբերում ենք անհատական մոտեցում և թիմային աշխատանք, միաձուլելով ոլորտի ամենաբարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին:

Ներքին էլեկտրական ցանցերը կառուցելիս մենք առաջին հերթին հաշվի ենք առնում վերջնական սպառողների հարմարավետությունը: Դիտարկում ենք մի շարք հանգամանքներ՝ շինության առանձնահատկությունները, նպատակը, սպառողների կողմից օգտագործվող բոլոր էլէկտրական սարքավորումները, առավելագույն հարմարավետություն ապահովելու համար:

 

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկում է՝

 • ներքին էլեկտրական ցանցերի համակարգերի նախագծում և կառուցում
 • սարքավորումների գնում արտադրողներից և ներմուծում
 • համակարգի հետագա սպասարկում:

Մենք ապահովում ենք՝

 • ներքին էլեկտրական ցանցերի արդյունավետ լուծումներ
 • կատարված աշխատանքների բարձր որակ
 •  համակարգի աշխատանքի երկարակեցություն
 • ընթացիկ խնդիրների առաջացման դեպքում՝ խնդրի արագ բացահայտում և շտկում:
" ["service_id"]=> string(2) "44" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "104" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(399) "

Ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրենցից ներկայացնում են ինժեներական կառույցների ամբողջություն, որոնք նախատեսված են օգտագործողներին անխափան տաք և սառը ջրամատակարարման ապահովման և կեղտաջրերի հեռացման համար: 

" ["description"]=> string(2369) "

 

Ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրենցից ներկայացնում են ինժեներական կառույցների ամբողջություն, որոնք նախատեսված են օգտագործողներին անխափան տաք և սառը ջրամատակարարման ապահովման և կեղտաջրերի հեռացման համար:

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը ունի տարբեր կառույցներում (բնակելի շենքերում, բիզնես կենտրոններում, հյուրանոցներում, առանձնատներում և այլն) ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման և կառուցման հարուստ փորձ:

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկում է՝

 

 • ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի և կոյուղու նախագծում և կառուցում
 • անհրաժեշտ սարքավորումների, խողովակների և կցամասերի գնում անմիջապես տեղական և միջազգային արտադրողներից
 • համակարգի հետագա սպասարկում:

 

Օգտագործման նպատակից ելնելով ջրամատակարարման համակարգերը լինում են հետևյալ տեսակների՝

 

 • խմելու ջրի մատակարարում
 • հակահրդեհային համակարգերի ջրամատակարարում
 • արտադրա-տնտեսական ջրամատակարարում
 • ոռոգման ջրի մատակարարում:
" ["service_id"]=> string(2) "45" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "107" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(390) "

Կաթսայատունը ապահովում է ջեռուցման համակարգերի աշխատանքի համար անհրաժեշտ հեղուկի տաքացումը: Կաթսայատան կառուցման համար անհրաժեշտ է գրագետ պլանավորում և բաղկացուցիչ սարքավորումների ճիշտ ընտրություն:

" ["description"]=> string(1891) "

 

Կաթսայատունը ապահովում է ջեռուցման համակարգերի աշխատանքի համար անհրաժեշտ հեղուկի տաքացումը: Կաթսայատան կառուցման համար անհրաժեշտ է գրագետ պլանավորում և բաղկացուցիչ սարքավորումների ճիշտ ընտրություն:

 

Մեր մասնագետները կօգնեն են Ձեզ իրականացնել՝

 • նախագծա-նախահաշվային պլանի և տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
 • կաթսայատան կոմպլեկտավորում և անհրաժեշտ բաղկացուցիչ սարքավորումների պատվիրում և ներմուծում
 • մոնտաժային աշխատանքների իրակացում
 • կաթսայատան փորձարկում և գործարկում
 • կաթսայատան տեխնիկական սպասարկում:

 

Կաթսայատները կառուցվում են ելնելով բաղկացուցիչ սարքավորումների տարբեր տեսակներից: Օրինակ՝

 • ըստ օգտագործվող վառելանյութի՝ կաթսաները լինում են գազով, հեղուկ կամ կոշտ վառելանյութով աշխատող, էլեկտրական, կոմբինացված
 • ըստ հեղուկի տեսակի՝ գոլորշային, տաք ջրի, կոմբինացված, ջերմահաղորդիչ յուղի
 • ըստ տեղադրման տեսակի՝ ստացիոնար և մոդուլային
 • ըստ ավտոմատացման աստիճանի՝ ձեռքով աշխատող, մեխանիկական և ավտոմատ:
" ["service_id"]=> string(2) "46" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "110" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(352) "

«Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ-ն՝ ըստ հովացման համակարգի պլանի, իրականացնում է համապատասխան չիլերի ընտրություն հաշվի առնելով մի շարք չափանիշներ, որոնցից են հզորությունն ու կատարողականությունը:

" ["description"]=> string(2884) "

«Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է չիլերների և չիլերային համակարգերի նախագծում և տեղադրումը:

Չիլերները խոշոր շինություններում հանդիսանում են հովացման համակարգերի հիմնական բաղկացուցիչ մասը: «Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ-ն՝ ըստ հովացման համակարգի պլանի իրականացնում է համապատասխան չիլերի ընտրություն հաշվի առնելով մի շարք չափանիշներ, որոնցից են հզորությունն ու կատարողականությունը:

 

Չիլերների ընտրության ժամանակ մեր բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները խորհուրդ կտան Ձեր շինությանը առավել համապաստախան չիլերներ և խորհուրդ կտան տվյալ պրոեկտի շրջանակում որ արտադրողի սարքավորումը ձեռք բերել:

 

Կան չիլերների մի շարք տեսակներ, որոնցից առավել կարևորները բերված են ստորև.

 

կոնդենսատորի հովացման տեսակից ելնելով չիլերները լինում են՝

 • օդային հովացմամբ
 • ջրի միջոցով հովացվող;

 

կոնդենսատորի օդափոխության կառուցվածքից ելնելով բաժանվում են՝

 • առանցքային օդափոխությամբ
 • կենտրոնական օդափոխությամբ;

    աշխատանքի ռեժիմից ելնելով՝

 • չիլերներ, որոնք աշխատում են միայն հովացման ռեժիմով
 • չիլերներ, որոնք աշխատում են ջեռուցման և հովացման ռեժիմներով
 • չիլերներ՝ կոնդենսատորի վերաշրջանառու գործառույթով;

 

աղմուկի մակարդակից ելնելով՝

 • ստանդարտ  կատարմամբ
 • ցածր աղմուկի կատարմամբ:

 

«Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է ընտրված չիլերի ներմուծումը՝ հոգալով պատվիրատուների տնտեսման մասին: Ընկերությունը երաշխավորում է չիլերների անխափան աշխատանքը և պատրաստ է իրականացնել համակարգի հետագա սպասարկում:

" ["service_id"]=> string(2) "47" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "113" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(358) "

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը ունի տարբեր շինություններում (բնակելի շենքերում, բիզնես կենտրոններում, հյուրանոցներում, առանձնատներում և այլն) ջեռուցման համակարգերի կառուցման հարուստ փորձ:

" ["description"]=> string(2571) "

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը ունի տարբեր շինություններում (բնակելի շենքերում, բիզնես կենտրոններում, հյուրանոցներում, առանձնատներում և այլն) ջեռուցման համակարգերի կառուցման հարուստ փորձ:

 

Ընկերությունը հաճախորդներին առաջարկում է՝

 • ջեռուցման համակարգերի նախագծում
 • սարքավորումների գնում արտադրողներից և ներմուծում
 • համակարգի մոնտաժային աշխատանքների իրականացում
 • կատարված աշխատանքների բարձր որակ
 • ջեռուցման համակարգի կառուցման ողջամիտ ժամկետներ
 • համակարգի հետագա սպասարկում:

 

Ջեռուցման համակարգը բաղկացած է մի շարք էլեմենտներից, որոնք անհրաժեշտ են ջեռուցվող տարածքում ջերմության ստացման, փոխանցման և պահպանման համար:

Ջեռուցման համակարգերը լինում են կենտրոնացված և տեղային:

Կենտրոնացված ջեռուցման համակարգերը նախատեսված են մի քանի շինությունները մեկ ջերմային կենտրոնից ջեռուցելու համար և իրենց հերթին բաժանվում են մի քանի տեսակի: Տվյալ դեպքում ջեռուցման ամբողջ համակարգը տեղադրվում է շինությունից դուրս:

 

Տեղային համակարգերը իրենց հերթին գտնվում են հենց ջեռուցվող շինության ներսում: Տեղային ջեռուցման համակարգերը ևս բաժանվում են մի քանի տեսակի:

 

Մեր թիմը կօգնի պատվիրատուներին ընտրել իրենց շինության համար համապատասխան համակարգը, դրա բաղկացուցիչ մասը կազմող սարքավորումները, կկատարի ջեռուցման հետ կապված բոլոր աշխատանքները, ինչպես նաև հետագա սպասարկումը:

 

" ["service_id"]=> string(2) "48" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "116" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(228) "

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը առաջարկում է ժամանակակից և բարձր արդյունավետություն ունեցող պոմպակայանների կառուցում:

" ["description"]=> string(3215) "

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը առաջարկում է ժամանակակից և բարձր արդյունավետություն ունեցող պոմպակայանների կառուցում: Պոմպակայանները շինության ինժեներական ամենաբարդ ու կարևոր կառույցներից են: Պոմպակայնները ապահովում են ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ինչպես նաև հակահրդեհային համակարգերի անխափան աշխատանքը:

 

Պոմպակայանների կառուցման համար մենք իրականացնում ենք՝

 

 • նախագծային և գնահատման աշխատանքներ՝ հասկալանու համար պոմպերի հզորությունը, նշանակությունը և արտադրողականությունը
 • սարքավորումների (պոմպերի, ավտոմատացման համակարգերի և այլն) ընտրություն
 • մոնտաժային աշխատանքներ
 • պոմպակայանի փորձարկում և գործարկում
 • հետագա սպասարկում:

 

Ըստ նշանակության պոմպակայանները լինում են՝

 

 • Արդյունաբերական
 • Կենցաղային

 

Արդյունաբերական նշանակության պոմպակայանները հիմնականում օգտագործվում են արդյունաբերական կենտրոններում, մի քանի շինություններից բաղկացած բիզնես կենտրոններում, հյուրանոցային համալիրներում  և նմանատիպ այլ կառույցներում՝ հնարավորություն տալով շրջանառել մեծ ծավալով հեղուկ: Իսկ տվյալ համակարգերում  հիմնականում օգտագործվում են ցիրկուլացիոն պոմպերը:

 

Կենցաղային պոմպակայանները  տեղադրվում են ավելի փոքր շինություններում և առանձնատներում:

Մեր մասնագետները ունեն հարուստ փորձ պոմպակայանների նախագծման, կառուցման և սպասարկման ոլորտներում և պատրաստ են կյանքի կոչել անգամ ամենաբարդ նախագծերը:  

" ["service_id"]=> string(2) "49" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "119" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(313) "

Հակահրդեհային համակարգերի կառուցման նպատակն է պաշտպանել մարդկանց և ընկերության գույքը հրդեհի առաջացման վտանգից, ինչպես նաև նվազագույնի հասցնել հրդեհի հետևանքները:

" ["description"]=> string(2048) "

 

Հակահրդեհային համակարգերի կառուցման նպատակն է պաշտպանել մարդկանց և ընկերության գույքը հրդեհի առաջացման վտանգից, ինչպես նաև նվազագույնի հասցնել հրդեհի հետևանքները:

Հակահրդեհային համակարգերը պետք է լինեն հուսալի, հասանելի օգտագործման համար և ապահովեն անվտանգություն այնքան ժամանակ, որն անհրաժեշտ է մարդկանց տարհանումը կազմակերպելու համար:

 

Հակահրդեհային համակարգերը լինում են հետևյալ տեսակների՝

 • ծխահեռացման համակարգեր
 • հակահրդեհային համակարգեր
 • ազդանշանային համակարգեր

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունը իրականացնում է վերոնշյալ համակարգերի նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները, մոնտաժը և հետագա սպասարկումը:

 

Մեր աշխատանքի սկզբունքներն են՝

 • հակահրդեհային համակարգերի լուծումների մի քանի տարբերակի առաջարկում նախագծման փուլում
 • սարքավորումների գնում անմիջապես արտադրողներից և ներմուծում
 • մոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում աշխատակիցների անվտանգության ապահովում
 • կատարված աշխատանքների բարձր որակ
 •  համակարգի կառուցման ողջամիտ ժամկետներ
 • հետագա սպասարկում:

 

" ["service_id"]=> string(2) "50" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "122" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(205) "

"Պրոֆմոնտ" ընկերությունը իրականացնում է ցանկացած բարդության սանտեխնիկական ծառայություններ: 

" ["description"]=> string(1855) "

 

Ժամանակակից մարդու կյանքում սանտեխնիկան առաջատար դեր է խաղում, որը անհնար է չգնահատել: Անհավանական քանակությամբ նորարարությունները սանտեխնիկայի աշխարհում ուրախացնում են սպառողին ամեն տարի, ավելի հարմարավետ դարձնելով մեր կյանքը:

Սակայն, չնայած դրան, սանիտարական սարքերը հաճախ պահանջում են բարձրորակ տեղադրում եւ վերանորոգում, այլապես դժվար կլինի խուսափել տհաճ իրավիճակներից:

 

"Պրոֆմոնտ" ընկերությունը իրականացնում է ցանկացած բարդության սանտեխնիկական ծառայություններ: Աշխատանքները կատարվում են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաների հիման վրա: Մենք օգտագործում ենք բարձրորակ նյութեր առաջատար եվրոպական արտադրողների կողմից:

Մեր վարպետները՝ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ են, ունեն մեծ փորձ այս ոլորտում:

 

Մեր ընկերությունը առաջարկում է հետեւյալ ծառայությունները՝

 • սանիտարական սարքերի տեղադրում
 • սարքավորումների, խողովակների եւ կցամասերի ձեռքբերում անմիջապես արտադրողներից եւ ներմուծում
 • հետագա սպասարկում:
" ["service_id"]=> string(2) "51" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.
array(8) { ["id"]=> string(3) "125" ["name"]=> string(1) "." ["short_description"]=> string(335) "

Ինժեներական համակարգերի սպասարկման հիմնական նպատակն է կանխել համակարգերի աշխատանքի հնարավոր անսարքությունները, ապահովել արդյունավետ աշխատանքը և մարդկանց հարմարավետությունը:

" ["description"]=> string(2239) "

 

Ինժեներական համակարգերի սպասարկման հիմնական նպատակն է կանխել համակարգերի աշխատանքի հնարավոր անսարքությունները, ապահովել արդյունավետ աշխատանքը և մարդկանց հարմարավետությունը:

 

«Պրոֆմոնտ» ընկերությունն առաջարկում է բոլոր տեսակի ինժեներական համակարգերի սպասարկում:

 

Մենք իրականացնում ենք հետևյալ համակարգերի համալիր սպասարկում՝

 • ներքին էլեկտրական ցանցեր
 • հակահրդեհային համակարգեր
 • ջեռուցման և հովացման համակարգեր
 • օդափոխության և օդորակման համակարգեր
 • ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կոյուղու
 • կաթսայատների
 • չիլերների
 • պոմպակայանների 
 • սանիտարական տեխնիկայի սպասարկում:

 

Սպասարկման հետ կապված աշխատանքների իրականացման փուլերն են՝

 • սպասարկման ենթակա համակարգի ուսումնասիորւթյուն, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
 • մասնագետների այց շինություն, կատարվող աշխատանքների ծավալի գնահատում
 • աշխատանքի արժեքի գնահատում՝ հաշվի առնելով աշխատանքների ծավալը, օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների արժեքը, աշխատաժամանակը
 • կոմերցիոն առաջարկի կազմում
 • պայմանագրի կնքում: 

 

Վթարների առաջացման դեպքում մեր մասնագետները Ձեզ կօգնեն օրվա ցանկացած ժամին: 

" ["service_id"]=> string(2) "52" ["language_id"]=> string(1) "5" ["route_name"]=> string(1) "." ["parent_id"]=> NULL }
.
.