Բազմաբնակարան բնակելի համալիր Հյուսիսային պողոտայում

"Պրոֆմոնտ" ընկերությունն իրականացնում է Հյուսիսային պողոտայում գտնվող բազմաբանակարան բնակելի համալիրի ներքին ինժեներական համակարգերի մոնտաժային աշխատանքները: Աշխատանքների ցանկը ներառում է՝

- կաթսայատան մոնտաժը

- ջեռուցման և հովացման համակարգերի մոնտաժը

- հակահրդեհային համակարգերի մոնտաժը