"Ազնավուր" կենտրոնի ինժեներական համակարգերի նախագծում

Մեր ընկերությունը ներգրավված է "Ազնավուր" կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների մեջ: Այս փուլում մենք իրականացնում ենք ինժեներական համակարգերի նախագծային աշխատանքները՝ սերտ համագործակցելով ճարտարապետների և շինարարների հետ: Աշխատանքները ներառում են՝ 

- օդափոխության համակարգի նախագծում

- ջեռուցման և հովացման համակարգերի նախագծում

- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում

- հակահրդեհային համակարգի նախագծում

- էլեկտրամատակարարման համակարգի նախագծում

- համակարգերի ավտոմատացում